Αναζήτηση...

Εποξικά συστήματα για πλαστικοποίηση

Εποξικά συστήματα για πλαστικοποίηση

  • Εποξικά συστήματα δύο συστατικών για πλαστικοποίηση κατάλληλων τύπων υαλοϋφασμάτων.
  • Εύρος στον χρόνο εργασίας.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Viscocity mPa.s
Mix ratioR:HPot life (min)*
ΙPOX ΕR1042-7/EH 2049
150-250100:5060
ΙPOX ΕR1042-7/EH 2117
200-400100:5010
*pot life: 100gr δείγματος στους 25°C
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.