Αναζήτηση...

Κατασκευή πρωτοτύπου από φελιζόλ

Τι χρειάζομαι:

Τι κάνω:

  1. Σχεδιάζω το σχήμα του αντικειμένου που επιθυμώ να κατασκευάσω.
  2. Επικοινωνώ με την ομάδα της Composite Technologies για να:

α. Διερευνήσω κατά πόσο με συμφέρει να διαμορφώσω το βασικο σχήμα του πρωτοτύπου στο πενταξονικό CNC που διαθέτει η εταιρία ή όχι.

β. Προμηθευτώ τα κατάλληλα υλικά εργασίας, εφόσον έχω διαμορφώσει ήδη το βασικό σχήμα του πρωτοτύπου (διαμόρφωση του φελιζόλ).

  1. Εφαρμόζω σε όλη την επιφάνεια του φελιζόλ, Στόκο Εποξικό Πρωτοτύπου.
  2. Τρίβω προσεκτικά ώστε να αναδειχτούν οι λεπτομέρειες του αρχικού μου σχεδίου.
  3. Εφαρμόζω τον Ψεκαστό Πολυεστερικό Στόκο- Spray Filler.
  4. Τρίβω.
  5. Γυαλίζω μέχρις ότου να πάρω την επιθυμητή επιφάνεια.

Παρατηρήσεις:

Συνήθως το πρωτότυπο καταστρέφεται κατά τη διάρκεια του ξεκαλουπώματος. Εάν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες να σωθεί το πρωτότυπο σας, τότε ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στην εφαρμογή Κατασκευή ενισχυμένου πρωτοτύπου από φελιζόλ.

Τα παραπάνω στάδια αναφέρονται στην κατασκευή πρωτοτύπου από φελιζόλ (το πιο σύνηθες υλικό). Εάν χρησιμοποιήσετε πολυουρεθάνη ή γύψο ή ξύλο η παραπάνω διαδικασία διαμορφώνεται αναλόγως. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφάλειας  (MSDS) των υλικών.

Κατασκευή πρωτοτύπου από φελιζόλ