Αναζήτηση...

Κατασκευή Πολυεστερικού Καλουπιού

Τι χρειάζομαι :

Τι κάνω:

  1. Κατασκευάζω το πρωτότυπο πάνω στο οποίο θα δουλέψω για να κατασκευάσω το καλούπι μου.
  2. Επικοινωνώ με την ομάδα της Composite Technologies για να επιλέξω τα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του πρωτοτύπου που διαθέτω, ώστε να εξασφαλίσω εύκολα και γρήγορα την κατασκευή του πολυεστερικού καλουπιού που επιθυμώ.
  3. Εφαρμόζω επί της επιφάνειας του πρωτοτύπου κεριά, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο αποκολλητικό στρώμα επί του πρωτοτύπου.
  4. Προετοιμάζω το χρώμα καλουπιού Bufa – VE – Tooling Gel Coats (Kαλουπόχρωμα) με προσθήκη καταλύτη Luperox K1 SN E – Comtec.
  5. Εφαρμόζω το χρώμα καλουπιού με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι βαφής (συστήνουμε με πιστόλι βαφής).
  6. Εμποτίζω τα υφάσματα που έχω επιλέξει ώστε να λάβω το πάχος που επιθυμώ να έχει το καλούπι μου.
  7. Ξεκαλουπώνω το καλούπι από το πρωτότυπο μου.
  8. Διορθώνω τυχόν ατέλειες που έχουν προκύψει από τη διαδικασία του ξεκαλουπώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω στάδια αναφέρονται στην παραγωγή πολυεστερικού καλουπιού από πολυεστερικό πρωτότυπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας :

  1. Σε περίπτωση που το πρωτότυπό σας δεν είναι πολυεστερικό (π.χ από γύψο, ξύλο κ.α).
  2. Εφόσον η χρήση του Bufa-VU- Barrier Coat -SV και του Bufa Resin VE- 7100 Τooling κριθεί απαραίτητη.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφάλειας (MSDS) των υλικών.

Κατασκευή πολυεστερικού καλουπιού