Αναζήτηση...

Κατασκευή Πολυεστερικού Αντικειμένου από Καλούπι

Τι χρειάζομαι :

*Η χρήση του Bufa-VU- Barrier Coat -SV συνίσταται για τις περιπτώσεις, όπου η πολύ καλή ποιότητα της επιφάνειας του παραγόμενου αντικειμένου είναι το ζητούμενο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι κάνω:

  1. Κατασκευάζω το καλούπι πάνω στο οποίο θα δουλέψω για να παράξω το αντικείμενο μου.
  2. Επικοινωνώ με την ομάδα της Composite Technologies  για να επιλέξω τα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του καλουπιού που διαθέτω, ώστε να εξασφαλίσω εύκολα και γρήγορα την κατασκευή του πολυεστερικού καλουπιού που επιθυμώ.
  3. Εφαρμόζω επί της επιφάνειας του καλουπιού τα κεριά, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο αποκολλητικό στρώμα επί του καλουπιού.
  4. Προετοιμάζω το Πολυεστερικό Χρώμα – Gel Coat Arctic ή Neogel  (προσθήκη καταλύτη).
  5. Εφαρμόζω το χρώμα με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι βαφής (συστήνουμε με πιστόλι βαφής).
  6. Εμποτίζω τα υφάσματα που έχω επιλέξει ώστε να λάβω το πάχος που επιθυμώ να έχει το αντικείμενο μου.
  7. Ξεκαλουπώνω το αντικείμενο από το καλούπι μου.
  8. Διορθώνω τυχόν ατέλειες που έχουν προκύψει από τη διαδικασία του ξεκαλουπώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω στάδια αναφέρονται στην παραγωγή αντικειμένου από ένα πολυεστερικό καλούπι.

Επικοινωνήστε μαζί μας :

  1. Σε περίπτωση που το καλούπι σας δεν είναι πολυεστερικό (π.χ καλούπι από γύψο, ξύλο κ.α).
  2. Εφόσον η χρήση του Bufa-VU- Barrier Coat -SV κριθεί απαραίτητη.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφάλειας (MSDS) των υλικών.

Κατασκευή πολυεστερικού αντικειμένου από καλούπι