Αναζήτηση...

Ελαστικό εποξικό σύστημα

Ελαστικό εποξικό σύστημα

  • Κατάλληλο για πλήρωση σχισμών, (επιστρώσεις σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης).
  • Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ελαστικού στρώματος κάτω από κεραμικά πλακάκια και για τη παραγωγή ελαστικού στόκου.
  • Για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Viscocity mPa.s
Mix ratioR:HPot life (min)*
ΕR1092/EH2092

6500-9500100:5050
*pot life: 100gr δείγματος στους 25°C
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.