Αναζήτηση...

Εποξικό σύστημα για πρόσφυση σε υγρό τσιμέντο

Εποξικό σύστημα για πρόσφυση σε υγρό τσιμέντο

  • Εποξικό σύστημα κατάλληλο για συγκόλληση σε υγρό τσιμέντο.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Viscocity mPa.s
Mix ratioR:HPot life (min)*
ΙPOX ΕR1042-7/EH 2320


600-1200100:6060
*pot life: 100gr δείγματος στους 80°C - 160°C
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.