Αναζήτηση...

Εποξική Κόλλα

Εποξική Κόλλα

  • Πολύ ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, μέταλλο, πέτρα, ξύλο, κεραμικά είδη, θερμοπλαστικά όπως PVC, αλουμίνιο, χαλκός και σίδηρος.
  • Εύκολη και γρήγορη επισκευή – εξομάλυνση οριζόντιων επιφανειών.
  • Εφαρμόζεται για στοκαρίσματα αυτοκινήτων και σκαφών.

 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά
ΧρώμαΣυστατικό Α: Λευκό
Συστατικό Β: Κίτρινο
Πυκνότητα1,03kg/L (±0,05)
Αναλογία ανάμιξης Α:Β (κ.β.) ▪ 1:1 - Συνήθης αναλογία, για εφαρμογές συγκόλλησης και επισκευές
▪ 2:1 - Σκληρή έκδοση
▪ 1:2-2,5 - Ελαστική έκδοση
Λεπτομέρειες ωρίμανσης▪ Χρόνος εργασιμότητας (+20°C, RH 50%) 1,5-2 ώρες
▪ Χρόνος σκλήρυνσης (+20°C, RH 50%) 6-8 ώρες
▪ Πλήρης σκλήρυνση ~5-7 ημέρες
Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία κατά την εφαρμογή ή/και το στέγνωμα, ενώ ελαττώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες
Συνθήκες εφαρμογής▪ Υγρασία υποστρώματος <4%
▪ Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH) <70%
▪ Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος από +8°C έως +35°C
ΚατανάλωσηΠερίπου 1,05kg/m² (ανά mm πάχους)
Συσκευασίες1kg, 3kg, 20kg