Αναζήτηση...

Επιταχυντής Βufa-Co6

Επιταχυντής Βufa-Co6

O επιταχυντής Βufa- Co6 είναι ένα άλας οκταϊκού κοβάλτιου διαλυμένο σε στυρένιo και ξυλόλιο. Περιεκτικότητα σε ενεργό μέταλλο 6%.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογές:

Ο επιταχυντής Bufa- Co6 είναι απαραίτητος για την διαδικασία πήξης (σε συνδυασμό με παρουσία υπεροξειδίου-καταλύτη) των ακόρεστων ρητινών (ισοφθαλικό, ορθοφθαλικό πολυεστέρα και παραγώγων αυτού) και των βινυλεστέρων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Προτεινόμενη δόση:

Η πλειοψηφία των ρητινών εμπεριέχουν κοβάλτιο εκ παραγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, συμβουλευτείτε μας για την ποσότητα που θα πρέπει να προσθέσετε ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις σας ως προς τον χρόνο πολυμερισμού, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι μηχανικές ιδιότητες-αντοχές του GRP αντικειμένου.

Προσοχή!

Οι επιταχυντές ΒufaCo6 και Bufa DMA100 θα πρέπει να προστίθενται στην ρητίνη και να ομογενοποιούνται με αυτήν, πριν από την προσθήκη του καταλύτη.

Το μείγμα επιταχυντή και καταλύτη αποτελεί εκρηκτικό μείγμα, οπότε μην αναμιγνύετε ποτέ αυτά τα δυο υλικά μεταξύ τους γιατί θα προκληθεί έκρηξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.