Αναζήτηση...

Επιταχυντής Bufa DMA100

Επιταχυντής Bufa DMA100

Ο επιταχυντής BÜFA® DMA 100 (Δι – μεθυλ – ανιλίνη) χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση του πολυμερισμού των ακόρεστων ρητινών (ισοφθαλικό, ορθοφθαλικό πολυεστέρα και παραγώγων αυτού) και των βινυλεστέρων, όταν η σκλήρυνση θα επηρεαστεί από χαμηλή θερμοκρασία ή λόγω ελαφρώς αυξημένης υγρασίας.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογές:

Ο επιταχυντής BÜFA® DMA 100 χρησιμοποιείται για την σκλήρυνση των ρητινών UP και VE σε συνδυασμό με το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση ξεκινά σχετικά γρήγορα και οι χρόνοι ξεκαλουπώματος που επιτυγχάνονται είναι συνήθως σχετικά μικροί. Οι επιταχυντές Bufa DMA100 χρησιμοποιούνται συνήθως όταν η σκλήρυνση θα επηρεαστεί από χαμηλή θερμοκρασία ή λόγω ελαφρώς αυξημένης υγρασίας.

Προτεινόμενη δόση:

Ο  επιταχυντής BÜFA® DMA 100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένας επιπρόσθετος επιταχυντής (προαγωγέας) για συστήματα σκλήρυνσης σε ΒUFA Co 6% /Luperox K1SN E. Στην περίπτωση αυτή, η προστιθέμενη ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% κ.β..

Σε άλλες εφαρμογές η προστιθέμενη ποσότητα θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση.

Προσοχή!

Οι επιταχυντές ΒufaCo6 και Bufa DMA100 θα πρέπει να προστίθενται στην ρητίνη και να ομογενοποιούνται με αυτήν, πριν από την προσθήκη του καταλύτη.

Το μείγμα επιταχυντή και καταλύτη αποτελεί εκρηκτικό μείγμα, οπότε μην αναμιγνύετε ποτέ αυτά τα δύο υλικά μεταξύ τους γιατί θα προκληθεί έκρηξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.