Αναζήτηση...

U-pica Mat

Το U-pica mat είναι χαμηλής πυκνότητας non-woven continuous-strand mat, που περιέχει περίπου 45% κατ’ αναλογία microballoons και έχει πυκνότητα 0,045 gr/cm3.

Το U-pica έχει καλή διαβρεκτικότητα για ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη και απορροφά τον πολυεστέρα σε αναλογία περίπου 55%.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά του UPICA MAT

Ιδιότητες του UPICA MAT