Αναζήτηση...

Στυρένιο

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το στυρένιο στον τομέα των σύνθετων υλικών χρησιμοποείται:

 • Ως διαλύτης για τις περιπτώσεις που θέλουμε να μειώσουμε το ιξώδες ενός υλικού.
  Η αραίωση δεν πρέπει να γίνεται αυθαίρετα αλλά έπειτα από δικές μας οδηγίες. Αραίωση παραπάνω από την επιτρεπόμενη ποσότητα προκαλεί αλλοιώσεις στις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών.
 • Σε παραγωγές προϊόντων που περιέχουν μεγάλη ποσότητα σε σκόνες.
  Στις περιπτώσεις που το αρχικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή έχει χαμηλή συγκέντρωση σε στυρένιο και η προσθήκη πρόσθετων στην επιθυμητή ποσότητα είναι δύσκολη, η προσθήκη ελεγχόμενης ποσότητας στυρενίου είναι μονόδρομος.
 • Στις περιπτώσεις που έχουμε στην διάθεσή μας πολυκαιρισμένο πολυεστέρα.
  Εφόσον ο πολυεστέρας δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις στο σύστημα κατάλυσης αλλά έχει παχύνει λόγω μακροχρόνιας αποθήκευσης, η προσθήκη (ελεγχόμενη και πάλι) στυρενίου μπορεί να βελτιώσει τις φυσικές ιδιότητες του υλικού.
 • Ως καθαριστικό των κεριών (όχι υδατοδιαλυτών) ή της μάκας πάνω σε ένα καλούπι.

 

Προσοχή!!!

 • Το στυρένιο ή βενζόλιο, ως αρωματικός υδρογονάθρακας θα πρέπει να χρησιμοποείται με φειδώ στις διάφορες εργασίες και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο έντυπο των δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

1 Κιλού, 4 Κιλών, 15 Κιλών και 190 Κιλών (Βαρέλι).

Προσοχή! Εύφλεκτο υγρό