Αναζήτηση...

Luperox K12G

Το Luperox® K12G είναι ένα υπεροξείδιο μεθυλ-αιθυλ-κετόνης χωρίς φθαλικό εστέρα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Σε ορθοφθαλικές και ισοφθαλικές ρητίνες, το Luperox® K12G δίνει μεγάλο χρόνο πήξης, ως εκ τούτου συνιστάται ιδιαίτερα για την κατασκευή πολύ μεγάλων GRP τεμαχίων ειδικά όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι αυξημένη (καλοκαίρι).

Χάρη στην ειδική του σύνθεση και τη χαμηλή περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο του υδρογόνου, το Luperox® K12G είναι καλά προσαρμοσμένο στη σκλήρυνση μεγάλης ποικιλίας βινυλεστέρων χωρίς αφρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.